STEMify your classroom

Laget

Learnmera / Helsinki, Finland

Learnmera Oy är en privat leverantör av språkutbildning och översättning i huvudstadsregionen, som tillhandahåller affärsspråkslektioner, översättningar och korrekturläsningstjänster. Kurser erbjuds i de större nordiska och europeiska språken, samt nybörjarkurser i engelska, finska, svenska, franska, tyska och ryska. Learnmera Oy har stor erfarenhet av att skapa utbildningsresurser, skapa webbsidor och bygga APP innehåll samt yrkeskurser online. Deras gratis publicerade språkinlärnings- och kulturmaterial på nätet har haft hundratusentals nedladdningar till denna dag. Learnmera Oy har varit verksamt inom olika europeiska projekt sedan 2008.

Utöver de ovan nämnda tjänsterna tillhandahåller Learnmera även IT-tjänster speciellt riktade mot företagskunder och institutioner som vill förbättra sina kundgränssnitt och närvaro på sociala medier.

Website  |  The Language Menu
Veronica Gelfgren
veronica@learnmera.com
+358 45 169 5454

Centre for Education and Innovation Research (CEIR)

Centre for Education and Innovation Research (CEIR) är en icke-vinstdrivande forskningsinstitution i Riga, Lettland.
CEIR förlitar sig på personal av yrkesverksamma. CEIR:s personal består av cirka 10 anställda. CEIR:s personal representeras av projektledare, IT-specialister, lärare och utbildare inom olika utbildningsområden på olika utbildningsnivåer, vetenskapliga experter. CEIR får också professionellt stöd från volontärer och praktikanter.

CEIR:s motivation är ”innovationsbaserad utbildning”.

Website
Dr. Jelena Zascerinska
ceir2012@gmail.com
+37129435142

B-Creative / Sweden

B-Creative är en förening som utvecklar kurser, evenemang, workshops i olika ämnen som språkinlärning, virtuell resa, utbildningskoncept och kulturella begrepp. B-Creative har ett stort nätverk i Sverige och i Europa med icke-statliga organisationer, utbildningsorganisationer och föreningar.

Personalen i B-Creative har erfarenhet av europeiska projekt, utveckling av utbildningsmaterial, marknadsföring, nätverkande och fokus på individen är viktigt för oss.

B – Creative förening kommer att bidra med kunskap, spridningskunskaper och erfarenheter från nationella och internationella projekt, innehållsutveckling och kreativa lösningar.

Island Panorama Centre

Island Panorama Centre är ett icke-statligt, partipolitiskt obundet, ideellt och neutralt centrum baserat i Reykjavik, Island. Det är en organisation som arbetar för att bygga en tolerant, icke-rasistisk, icke-fördomsfull och icke-diskriminerande samhälle där social rättvisa och jämlikhet finns för alla.

Centrets huvudmål är att bygga ett tolerant, icke-rasistiskt, icke-fördomsfritt och icke-diskriminerande isländskt samhälle
Vi anser att yttrandefrihet innebär att vara moraliskt ansvarig i vad vi än säger eller gör. Vi främjar, uppmuntrar och kampanjar därför för mångfald, inkludering, acceptans och förståelse. Vårt mål är att utbilda, stödja och träna samhället i detta avseende.

Exclusive Style

Exclusive Style fokuserar på STEM-användning i verklig arbetsmiljö, underlättar vuxenutbildning och livslångt lärande för anställda, arbetar med missgynnade anställda och stöder integrationen av digital teknik i arbetsmiljön.

Facebook
Polina Glonina,
nelli20091@inbox.lv,
(+371) 20 082 291