STEMify your classroom

Tiimimme

Learnmera / Helsinki, Finland

Learnmera Oy on yksityinen aikuiskoulutus- ja käännösyritys, joka tarjoaa liiketoiminnan kielikursseja sekä käännös- ja kielentarkastuspalveluita pääasiassa yrityksille Helsingin seudulla. Kursseja tarjotaan englanniksi, suomeksi, ruotsiksi, ranskaksi, saksaksi ja venäjäksi. Learnmera Oy:lla on laaja kokemus koulutusresurssien ja verkkosivujen luomisesta, sovellusten sisällön luomisesta sekä ammatillisten verkkokurssien kehittämisestä. Learnmeran ilmaisille kielten oppimisen ja kulttuurimateriaalia sisältävillä verkkosivuilla on ollut kymmeniä tuhansia latauksia. Learnmera on ollut aktiivinen eurooppalaisissa projekteissa vuodesta 2008 lähtien.

Learnmera tarjoaa myös IT-palveluita etenkin yrityksille ja instituutioille, jotka haluavat parantaa asiakasrajapintaa sekä läsnäoloa sosiaalisessa mediassa.

Website  |  The Language Menu
Veronica Gelfgren
veronica@learnmera.com
+358 45 169 5454

Centre for Education and Innovation Research (CEIR)

Koulutus- ja innovaatiotutkimuskeskus (CEIR) on voittoa tavoittelematon tutkimuslaitos Riiassa, Latviassa.
CEIR luottaa ammattilaisten henkilöstöön. CEIR:n henkilökunta on noin 10 CEIR:n työntekijää. CEIR:n henkilökuntaa edustavat projektipäälliköt, tietotekniikka-asiantuntijat, eri koulutusalojen opettajat ja kouluttajat eri koulutusasteilla sekä tieteelliset asiantuntijat. Lisäksi CEIR saa ammatillista tukea vapaaehtoisilta ja harjoittelijoilta.

CEIR:n motivaatio on ”Innovaatioihin perustuva koulutus”.

Website
Dr. Jelena Zascerinska
ceir2012@gmail.com
+37129435142

B-Creative / Sweden

B-Creative on yhdistys, joka kehittää kursseja, tapahtumia ja työpajoja eri aiheista, kuten kielten oppimisesta, virtuaalisesta matkustamisesta ja koulutuksellisista sekä kulttuurillisista konsepteista. B-Creativella on laaja verkosto Ruotsissa ja Euroopassa kansalaisjärjestöjen, koulutusorganisaatioiden ja yhdistysten kautta.

B-Creativen henkilökunnalla on kokemusta eurooppalaisista hankkeista, koulutusmateriaalin kehittämisestä, markkinoinnista ja verkostoitumisesta. Yksilön huomioiminen ja verkostoituminen ovat meille tärkeitä arvoja. B – Creative -yhdistys tarjoaa tietoa, verkostoitumistaitoja, tiedottamisen taitoja sekä kokemusta ja osaamista kansallisista ja kansainvälisistä hankkeista, sisällön kehittämisestä ja luovista ratkaisuista.

Island Panorama Centre

Island Panorama Centre on Reykjavikissa, Islannissa sijaitseva yksityinen, puolueeton, voittoa tavoittelematon ja neutraali järjestö, joka työskentelee suvaitsevan, roduttoman, ennakkoluulottoman ja syrjimättömän yhteiskunnan rakentamiseksi, jossa sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ovat kaikkien ulottuvilla.Keskuksen päätavoitteena on rakentaa suvaitsevainen, rotuun perustumaton, syrjimätön ja tasa-arvoinen islantilainen yhteiskunta.

Uskomme, että sananvapaus tarkoittaa moraalista vastuullisuutta kaikista asioista, joita sanomme tai teemme. Siksi tavoitteenamme on edistää, rohkaista ja kampanjoida erilaisuuden sallivan yhteiskunnan, inkluusion, hyväksynnän ja ymmärtäväisyyden puolesta. Tavoitteemme on kouluttaa, tukea ja kouluttaa yhteiskuntaa tämän arvomaailma lähtökohtanamme.

Exclusive Style

Exclusive Style keskittyy STEM:n käyttöön todellisissa työympäristöissä, se edistää aikuiskoulutusta ja työntekijöiden elinikäistä oppimista ja työskentelee heikommassa asemassa olevien työntekijöiden kanssa ja tukee digitaalisen teknologian integroimista työympäristöihin.

Facebook
Polina Glonina,
nelli20091@inbox.lv,
(+371) 20 082 291