STEMify your classroom

Sosiaalisesti kestävä tulevaisuus perustuu vihreään ja kilpailukykyiseen talouteen.

STEM

STEM (Tiede, teknologia, insinööritieteet, matematiikka) on Euroopan vihreän ja kilpailukykyisen talouden moottori talouden kehityksessä yhä kilpailukykyisemmäksi ja sosiaalisesti kestävämmäksi. Tämän vuoksi STEM-opetus saa enemmän huomiota kaikilla koulutusasteilla. COVID-19-pandemia muutti kuitenkin yhtäkkiä kaiken. STEM-koulutus muuttui ””normaalista”” (perinteisestä) ””uudeksi normaaliksi”” (vain verkossa tapahtuvaksi opetukseksi). STEM-koulutuksen siirtyminen verkkomuotoiseksi kiihdytti STEM-alustojen kehitystä.

STEM-alustat

STEM-alustat tunnetaan myös nimillä STEM-oppimisalustat, STEM-ekosysteemialustat, STEM-koulutusalustoina ja vastaavina niminä. Vastaajamme ilmaisivat olevansa kiinnostuneita sisällyttämään STEM-alustojen (esimerkiksi Kidescience.com, Stemify.ai ja Digitaled.in) opetusmateriaaleja kurssimoduuleihinsa ja kehittämään osaamistaan data-analytiikan oppimisessa opetuksen laadun lisäämiseksi.

Tässä hankkeessa ehdotetaan kaksitasoista innovointia:

  • Yhtäältä STEM-alustojen sisällytys laajasti eri oppiaineisiin koulutuksen eri sektoreilla (julkisissa ja yksityisissä kouluissa, yrityksissä, aikuisopetuksessa ja kielikoulutuksessa) Nord plus-maissa.
  • Toisaalta yhdistää toisiinsa STEM-alustojen käyttö eri koulutussektoreilla (julkisissa ja yksityisissä kouluissa, yrityksissä, aikuisopetuksessa ja kielikoulutuksessa) Nord plus-maissa.

 

Tämä on mullistava projekti, joka muuttaa koulutuksen käytänteitä tulevaisuudessa tarvittavia taitoja vastaaviksi. Hankkeen tavoitteena on luoda uusia kurssimoduuleja, joissa opettajat ja opettajaharjoittelijat käyttävät STEM-alustoja eri koulutussektoreilla (toisaalta aikuis- ja kielikoulutuksessa ja toisaalta muodollisessa, epävirallisessa ja informaalisessa koulutuksessa) ja tukea heidän työtään opiskelijoiden kanssa mukaan lukien heikommassa asemassa olevien oppijoiden kanssa työskentely, jotta heidän STEM-taitoja saataisiin parannettua vihreää, kilpailukykyistä ja sosiaalisesta kestävää tulevaisuutta varten.